Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR – đồng hồ thể thao dành

<p><em><strong>Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR – đồng hồ thể thao d&agrave;nh cho c&aacute;c c&ocirc; Ag&aacute;i c&aacute; t&iacute;A;nh, với chất liệu cao cấp, thiết kế năng động, m&agrave;u sắc thời thượng, hứa hẹn sẽ ph&aacute; đảo giới trẻ to&agrave;n thế giới. L&agrave; chiếc đồng hồ v&ocirc; c&ugrave;ng ph&ugrave; hợp với những c&ocirc; g&aacute;i mạnh mẽ, c&aacute; t&iacute;nh v&agrave; thể thao.</strong></em><br /><br /><strong>Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR, lưu &yacute; về thương hiệu:</strong><br /><br /><span style=”color: #9a00b2;”>◥</span>&nbsp;Chiếc đồng hồ G-Shock đầu ti&ecirc;n được ph&aacute;t minh năm 1983 bởi một kỹ sư của Casio. Với thiết kế thể thao, nhiều t&igrave;nh năng vượt trội như chống nước, đ&egrave;n Led th&igrave; G-Shock ch&iacute;nh thức tạo n&ecirc;n một cơn sốt đồn hồ cho giới trẻ to&agrave;n thế giới. V&agrave; đến năm 1988, th&igrave; đ&atilde; c&oacute; 19 triệu chiếc G-shock đ&atilde; được b&aacute;n tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.<br /><br /></p>

<div align=”CENTER”><img src=”https://i.imgur.com/jUjnM60.jpg” /><br /><em>Baby-G đồng hồ thể thao v&ocirc; c&ugrave;ng năng động</em></div>

<p><br /><br /><br /><span style=”color: #9a00b2;”>◥</span>&nbsp;Sau th&agrave;nh c&ocirc;ng vang dội đ&oacute;, Casio tiếp tục cho ra d&ograve;ng sản phẩm tương tư nhưng d&agrave;nh cho nữ giới mang t&ecirc;n&nbsp;&nbsp;Baby-G. Nhắm đến c&aacute;c bạn nữ y&ecirc;u th&iacute;ch thể thao, tham gia nhiều c&aacute;c hoạt động ngo&agrave;i trời.<br /><br /><strong>Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR, lưu &yacute; về thiết kế v&agrave; chất lượng</strong><br /><br /><span style=”color: #9a00b2;”>◥</span>&nbsp;Đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR với 4 m&agrave;u ch&iacute;nh : đen, hồng, xanh dương v&agrave; v&agrave;ng. &Iacute;t c&oacute; thương hiệu đồng hồ cao cấp n&agrave;o d&aacute;m kết hợp nhiều m&agrave;u sắc rực rỡ trong thiết kế của m&igrave;nh như Baby-G v&igrave; rất kh&oacute; thể hiện được sự đẳng cấp nhưng Baby-G lại l&agrave;m được điều đ&oacute;.<br /><br /><img src=”http://farm1.staticflickr.com/960/41395679785_b53fdb1849_o.gif” /><em>C&aacute;ch để xem</em>&nbsp;<strong><em><a href=”https://www.google.com/” rel=”nofollow”><span style=”color: #000080;”>tại đ&acirc;y</span></a></em></strong>&nbsp;<em>nh&eacute;</em><br /><br /><span style=”color: #9a00b2;”>◥</span>&nbsp;Nền đồng hồ với 4 tần m&agrave;u: Hồng, xanh dương, v&agrave;ng, đen theo thứ tự từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong. Mỗi tầng m&agrave;u đềo c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c chi tiết như chữ, h&igrave;nh, số tr&ecirc;n n&oacute;. Nhưng mọi thứ kh&ocirc;ng hề khiến mặt đồng hồ trở n&ecirc;n rối m&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng h&ograve;a hợp v&agrave; h&agrave;i h&ograve;a.</p>

<div align=”CENTER”><img src=”https://i.imgur.com/AHaOz7a.jpg” /><br /><em>Kh&ocirc;ng hề th&ocirc; đi đeo l&ecirc;n tay c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i d&ugrave; nhỏ nhắn</em></div>

<p><br /><br /><br /><span style=”color: #9a00b2;”>◥</span>&nbsp;Kim đồng hồ kh&aacute; lớn v&agrave; m&agrave;u chủ đạo l&agrave; hồng kết hợp với tầng ngo&agrave;i c&ugrave;ng đồng hồ cũng m&agrave;u hồng. L&agrave;m cho chiếc đồng hồ bắt đầu hơi nữ t&iacute;nh một ch&uacute;t. Ngo&agrave;i ra b&ecirc;n trong chia l&agrave;m 3 khoang: khoang giờ, khoang ng&agrave;y v&agrave; khoang đếm gi&acirc;y.<br /><br /><span style=”color: #9a00b2;”>◥</span>&nbsp;Mặt k&iacute;nh đồng hồ từ Mineral Crystal cường lực, v&ocirc; c&ugrave;ng cứng c&aacute;p v&agrave; bền bỉ, rất kh&oacute; bị trầy xước hay bễ vỡ. Ngo&agrave;i ra, v&ocirc; c&ugrave;ng trong suốt, s&aacute;ng b&oacute;ng, kh&oacute; bị mờ kể cả d&ugrave;ng l&acirc;u.<br /><br /><span style=”color: #9a00b2;”>◥</span>&nbsp;Khung đồng hồ Baby-G BA-112-1ADR &ocirc;m chặt mặt đồng hồ v&agrave; được thiết kế m&aacute;y m&oacute;c, với nhiều n&uacute;t bấm xung quanh. V&agrave; đồng bộ với d&acirc;y đeo cũng m&agrave;u đen b&oacute;ng. Tạo th&agrave;nh một thể đồng nhất. Cả hai đều l&agrave;m từ nhựa cao cấp v&ocirc; c&ugrave;ng cứng c&aacute;p, chịu lực rất tốt.<br /><br /><img src=”http://farm1.staticflickr.com/960/41395679785_b53fdb1849_o.gif” /><em>C&aacute;ch để xem</em>&nbsp;<em><strong><a href=”https://www.google.com/”><span style=”color: #000080;”>tại đ&acirc;y</span></a></strong></em>&nbsp;<em>nh&eacute;</em><br /><br /><span style=”color: #9a00b2;”>◥</span>&nbsp;V&igrave; d&acirc;y đeo nhựa, n&ecirc;n đeo v&agrave;o rất thoải m&aacute;i dễ chịu, nhưng lại v&ocirc; c&ugrave;ng chắc chắn. C&oacute; thể tha hồ vận động mạnh, chơi thể thao trong thời gian d&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng. Đối với người hay đổ nhiều mồ h&ocirc;i vẫn cũng cảm thấy m&aacute;t mẻ v&agrave; ko ảnh hư</p>

Looking for this or a Similar Assignment? Place your Order Below and get a 30% Discount